Akademia umiejętności językowych

O projekcie

Projekt „Akademia umiejętności językowych” skierowany jest do  297 osób dorosłych (163K/164M) w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach oraz osób w wieku 50 lat i więcej zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa podkarpackiego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w obszarze TIK i języków obcych.

 

Cel Projektu:

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji w obszarze języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy poprzez podniesienie znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego.

 

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Udział w Projekcie może wziąć wyłącznie osoba, która:

 1. jest osobą o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej,
 2. i/lub jest osobą w wieku 50 lat i więcej,
 3. zamieszkuje, uczy się lub pracuje na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 4. z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji językowych.

W Projekcie może wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 • Szkolenie z języka angielskiego – 180 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A1 do C2
 • Szkolenie z języka niemieckiego – 180 godzin zakończone certyfikatem TELC lub równoważnym na poziomie od A1 do C2

Program szkolenia dostosowany będzie do poziomu zaawansowania utworzonych grup oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych.

 

Szkolenia będą odbywać się w dni robocze w trybie dziennym  lub popołudniowym oraz w weekendy w grupach 10-12 osobowych.

 

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Rekrutacja

w przygotowaniu ……

 

Dokumenty

Kontakt

  Kontakt:
  tel. 883 921 141
  email: szkolenia@pes.net.pl

   

   

  logo_efs_kapital_ludzki

  Font Resize