Angielski przepustką do sukcesu

O projekcie

Projekt „Angielski przepustką do sukcesu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji w obszarze języków obcych wśród 360os. (216K;144M) w wieku 25lat i więcej, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem kwalifikacji językowych, poprzez udział w szkoleniach z języka angielskiego, zakończonych zewnętrznym egzaminem TGLS potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zg. z ESOKJ, w okresie 01.09.2019-30.11.2020r.

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń językowych z języka angielskiego
  • Szkolenia będą odbywać się zarówno w weekendy jak i w dni powszednie
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy maksymalnie 12 osobowe
  • Uczestnicy otrzymają darmowe podręczniki i materiały szkoleniowe
  • Kompetencje językowe potwierdzi zorganizowany na zakończenie kursu egzamin certyfikujący

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 do 30.11.2020
Obszar realizacji: woj. podkarpackie
Wartość projektu: 771 678,00 zł
Wkład z Funduszy
Europejskich: 655 926,30 zł

Rekrutacja

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu         „Angielski przepustką do sukcesu”.

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM PROJEKTU KROK PO KROKU?

KROK 1 – ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informacje na temat prowadzonej rekrutacji i udzielonego wsparcia dostępne są w REGULAMINIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

KROK 2 – ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie stosownych dokumentów w biurze projektu osobiście lub drogą pocztową.

Wszelkie dokumenty do uzupełnienia znajdują się w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. Musimy zbadać, czy spełniasz wymogi grupy docelowej opisanej w projekcie.

KROK 3 –OCZEKUJ NA KONTAKT Z NASZEJ STRONY

Dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco sprawdzane i oceniane. Niekompletne dokumenty mogą zostać uzupełnione przez Kandydata/tkę w ciągu 5 dni od wezwania przez Realizatora Projektu.

Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia.

Osoby zakwalifikowane zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.

KROK 4 –PODPISZ UMOWĘ UCZESTNICTWA

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zaproszone zostaną do podpisania umowy uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, iż w przypadku małej liczby zgłoszeń rekrutacja do projektu zostanie przedłużona.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji uzyskasz pod numerem telefonu:

178525999

W przygotowaniu

Dokumenty

Harmonogramy

Kontakt

Gdzie odbywają się zajęcia:

 

PPN-T „Aeropolis”

Jasionka 954A, bud IT4, sala 204

Sędziszów Małopolski

ul. Fabryczna 6B

 

Kontakt:

tel. : +48 883 921 141

email: szkolenia@pes.net.pl

Wyślij zapytanie

    Font Resize