Bezpłatne szkolenia z j. angielskiego

O projekcie

 

Projekt „Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego” skierowany jest do  180 osób (100K/80M) spełniających łącznie następujące kryteria:

 • wiek 25 lat i więcej,
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne,
 • pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu,
 • nie posiadające znajomości języka angielskiego,

W Projekcie może wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.

 

Cel Projektu:

Celem Projektu jest  nabycie kompetencji i kwalifikacji w obszarze znajomości języka angielskiego  na pełnym poziomie A u 180 osób dorosłych z terenu województwa podkarpackiego, w wieku 25 lat
i więcej o niskich kwalifikacjach pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich
6 miesięcy prze przystąpieniem do projektu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w obszarze TIK i języków obcych.

 

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 • Szkolenie z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 zakończone egzaminem zewnętrznym TELC i wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie pełnego poziomu kompetencji językowych A, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Szkolenie obejmuje 2 moduły szkolenia na poziomie A1 i A2 po 60 godzin lekcyjnych każdy. Program szkolenia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu oraz wymogów egzaminacyjno-certyfikacyjnych. Szkolenia będą odbywać się w tygodniu w grupach
12 osobowych.

 

Koszty uczestnictwa:

Szkolenia są bezpłatne w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja

w przygotowaniu ……

 

Dokumenty

 

Dokumenty rekrutacyjne:

… w przygotowaniu

 

Umowa i załączniki:

….w przygotowaniu

Kontakt

  Kontakt:
  tel. 883 921 141email: szkolenia@pes.net.pl

   

   

  logo_efs_kapital_ludzki

  Font Resize