E-kompetencje

O projekcie

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50+ w ramach projektu „e-kompetentni” współfinansowanego ze środków UE. Projekt „E-kompetentni” (nr wniosku o dofinansowanie: RPWP.08.02.00-30-0329/15), realizowany jest przez stowarzyszenie HUMANEO w ramach Działania 8.2. pn. „Uczenie się przez całe życie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szkolenia skierowane są do osób, które mają ukończone 50 lat w chwili przystąpienia do projektu, mieszkają na ternie województwa wielkopolskiego i są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo lub pracującymi.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. wiek 50 lat i więcej – wiek aktywności zawodowej;
 2. zamieszkanie w rozumieniu kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim;
 3. posiadają wykształcenie co najwyżej średnie;
 4. nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL;
 5. są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności komputerowych,

W ramach projektu prowadzone są szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym. Szkolenia pozwolą uczestnikom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu obsługi komputera pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w 15-osobowych grupach na terenie całego województwa wielkopolskiego. Warunkiem utworzenia grupy w danej miejscowości jest zebranie grupy szkoleniowej.

Kursanci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz certyfikat ECCC Digital Competences.

 

 

Projekt szkoleniowy „e-kompetentni” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Działania 8.2. pn. „Uczenie się przez całe życie” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany przez stowarzyszenie HUMANEO

 

Cel główny

Zdobycie umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECCC Digital Competences;

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób(150 kobiet i 150 mężczyzn)   w wieku 50 – 64 lata zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego, które nie posiadają umiejętności komputerowych lub chcą je podnieść i są zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem umiejętności ICT w tym zakresie.

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) wiek 50 lat i więcej – wiek aktywności zawodowej;

 1. b) zamieszkanie w rozumieniu kodeksu cywilnego w województwie wielkopolskim;
 2. d) posiadają wykształcenie co najwyżej średnie;
 3. e) nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL;
 4. f) są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności komputerowych,
 5. g) pracują, są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne

 

GDZIE REALIZOWANY JEST PROJEKT?

Bezpłatne zajęcia będą prowadzone w 15-osobowych grupach na terenie całego województwa wielkopolskiego. Warunkiem utworzenia grupy w danej miejscowości jest zebranie grupy szkoleniowej.

Harmonogram szkolenia (godziny zajęć) będzie dostosowany indywidualnie do każdej grupy szkoleniowej.

W ramach projektu zapewniamy:

 • profesjonalne szkolenie dzięki któremu zdobędziesz lub podniesiesz swoje umiejętności użytkowania komputera
 • program kursu dostosowany do umiejętności i wieku kursnatów
 • bezpłatny egzamin oraz międzynarodowy certyfikat ECCC Digital Competences
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • wykwalifikowanych trenerów
 • miłą i przyjazną atmosferę

 

Jakie są korzyści z posiadania certyfikatu ECCC?

ECCC jest rzetelnym i obiektywnym certyfikatem potwierdzającym umiejętności komputerowe. Certyfikat ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy.
Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia oraz Obsługa turystyki.

Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Umiejętności komputerowe mają coraz większe znaczenie we wszystkich dziedzinach życia, a ECCC jest rzetelnym świadectwem tych umiejętności, które warto posiadać.

 

Rekrutacja

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo, które spełniają dwa poniższe warunki:

 1. wiek powyżej 50 lat,
 2. wykształcenie maksymalnie średnie,
 3. zamieszkanie na terenie województwa wielkopolskiego.
 4. nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL

 

 

Dokumenty

Kontakt

   Osoba do kontaktu:
  Joanna Majcher – tel. 883 784 151
  email: jmajcher@pes.net.pl

   

   

  logo_efs_kapital_ludzki

  Font Resize