Komputer bez tajemnic

O projekcie

Projekt ” Komputer bez tajemnic ” nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14-01 jest realizowany przez firmę ATForum Damian Dmuchowski – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym na poziomie ECDL Profil Base (podstawowym) lub ECDL Core (rozszerzonym). Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze technologii informatycznych wśród 180 osób w wieku powyżej 50 lat, zamieszkałych w woj. mazowieckim poprzez udział w szkoleniu ICT zakończonym egzaminem zewnętrznym. Szkolenie z zakresu ICT obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. W przypadku ECDL Profil Base szkolenie trwa – 64 godziny lekcyjne, a w przypadku ECDL Core – 112 godzin lekcyjnych. Grupy będą liczyły 12 osób. Szkolenia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne. Dokładny harmonogram terminów oraz miejsc spotkań w ramach szkoleń będzie układany indywidualnie na bieżąco dla każdej grupy zebranej w procesie rekrutacji. W ramach projektu zapewniamy:

 • profesjonalne szkolenie dzięki któremu podniesiesz swoje umiejętności użytkowania komputera
 • bezpłatny egzamin oraz międzynarodowy certyfikat
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • wykwalifikowanych trenerów
 • miłą i przyjazną atmosferę

Szkolenia w projekcie odbywają się na dwóch poziomach:

1. ECDL Profile Base (podstawowym), obejmującym 4 moduły tematyczne:

  • Moduł l. Podstawy pracy z komputerem;
  • Moduł 2.Podstawy pracy w sieci;
  • Moduł 3.Przetwarzanie tekstów;
  • Moduł 4.Arkusze kalkulacyjne.

2. ECDL Core (rozbudowanym) obejmującym 7 modułów tematycznych:

  • Moduł 1 – podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych,
  • Moduł 2 – użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami;
  • Moduł 3 – przetwarzanie tekstów;
  • Moduł 4 – arkusze kalkulacyjne;
  • Moduł 5 – użytkowanie baz danych;
  • Moduł 6 – grafika menedżerska i prezentacyjna;
  • Moduł 7 – przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

O zakwalifikowaniu na dany poziom szkoleń będzie decydował placement test (test wiedzy o użytkowaniu komputera). W przypadku odmowy udziału w teście uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy początkującej ECDL Profil Base.

Kurs komputerowy kończy się egzaminem ECDL Profil Base lub ECDL Core.

 

Rekrutacja

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • w wieku powyżej 50 lat
 • zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego
 • zatrudnione i pracujące na terenie województwa mazowieckiego lub zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne
 • nieposiadające udokumentowanej znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r. na terenie województwa Mazowieckiego. Grupa szkoleniowa może powstać w każdym mieście na terenie województwa Mazowieckiego pod warunkiem zebrania się 12 osób. Organizator zapewnia salę szkoleniową i sprzęt komputerowy.

 

Dokumenty

Kontakt

   Adres kontaktowy:Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 Rzeszów
  Osoba do kontaktu:
  tel. 883 921 141
  email: szkolenia@pes.net.pl

  logo_efs_kapital_ludzki

   

  Font Resize