Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu

O projekcie

 

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE:

 

 1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (120 godzin) na poziomie A1 i A2, zakończony certyfikatem TELC na poziomie A2

lub

 1. KURS KOMPUTEROWY (120 godzin) – na poziomie podstawowym zakończony certyfikatem ECCC DIGCOMP A

 

W ramach szkolenia zapewniamy pomoce dydaktyczne: podręcznik, materiały ksero.

 

Zajęcia: 2x4h / tydzień lub inny dogodny rozkład.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • Uczą się lub pracują lub zamieszkują (zgodnie z KC) na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim, kieleckim skarżyńskim.
 • Osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (kształcenie ukończone na poziomie liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej tj. do ISCED 3 włącznie).
 • Z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem/ podniesieniem swoich kompetencji.
 • Nie znają języka angielskiego lub znajomość jest na poziomie podstawowym, a w przypadku obsługi komputera wykazują się brakiem znajomości tejże obsługi lub znajomość jest na poziomie śladowym.

 

 

We wzięciu udziału w projekcie mają pierwszeństwo kobiety, osoby w wieku 50+, osoby niepełnosprawne, oraz osoby pozostające bez zatrudnienia.

 

Rekrutacja

 

Projekt trwa od marca 2018 do października 2018. Rekrutacja trwa od WYCZERPANIA LICZBY MIEJSC. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku  od 8:00 do 18:00.

 

 

Dokumenty

Kontakt

  Kontakt:
  tel. 883 921 141
  email: szkolenia@pes.net.pl

   

   

  logo_efs_kapital_ludzki

  Font Resize