Podkarpacka Akademia Kwalifikacji ICT

O projekcie

Zapraszamy na bezpłatny kurs KOMPUTEROWY w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Kwalifikacji ICT” nr RPPK.09.03.00-18-0015/20

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego;
  • w wieku 25 lat i więcej;
  • zgłaszająca się do projektu z własnej inicjatywy;
  • z brakiem lub śladową znajomością obsługi komputera;
  • nieprowadząca działalności gospodarczej;
  • nie uczestnicząca w podobnym wsparciu/w innym projekcie finansowanym z EFS, w szczególności w ramach poprzednich edycji konkursowej w działaniu 9.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja

Miło nam poinformować, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu         Podkarpacka Akademia Kwalifikacji ICT” nr RPPK.09.03.00-18-0015/20.

Jakie wymaganie należy spełnić?

Zapraszamy szczególnie osoby spełniające przynajmniej 1 z warunków:

– wykształcenie maksymalnie średnie

– wiek 50+

– orzeczenie o niepełnosprawności

– posiadacz Karty Dużej Rodziny

 

Obecnie prowadzimy rekrutację do grup:

w Przeworsku – start w czerwcu 2021

w Rzeszowie – start w sierpniu 2021

Więcej informacji pod nr tel.: 883 921 141

Dokumenty można składać pocztą lub osobiście w biurze projektu: Rzeszów 35-068, ul. Jabłońskiego 12.Dokumenty

Harmonogramy

w przygotowaniu….

Kontakt

Gdzie odbywają się zajęcia:

 

Środowiskowy Dom Samopoocy

ul. Niepodległości 9, Przeworsk

Professional English School

ul. Jabłońskiego 12, Rzeszów

 

Kontakt:

tel. : +48 883 921 141

email: szkolenia@pes.net.pl

Wyślij zapytanie

    Font Resize