Podkarpacka Turystyka na 5 gwiazdek

O projekcie

Projekt Podkarpacka Turystyka na 5 gwiazdek

Projekt skierowany jest do 60 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw i ich pracowników prowadzących działalność w branży turystycznej na terenie woj. podkarpackiego. W projekcie weźmie udział 100 UP 45K i 55M

W ramach Projektu Uczestnik może wziąć udział w szkoleniach:

Celem szkolenia będzie podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 100 przedsiębiorców i pracowników z terenów woj. podkarpackiego prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie systemów rezerwacyjnych i organizacji ruchu turystycznego.

1. Obsługa systemu rezerwacyjnego.

Zajęcia będą prowadzone w terminach ustalonych z uczestnikami.

Szkolenia kończą się Międzynarodowym egzaminem IATA.

Aby ukończyć szkolenia należy wziąć udział w minimum 80% zajęć jak i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin IATA.

zostanie utworzonych 5 grup 10 osobowych, w programie:

Program szkolenia:

 • taryfy lotnicze
 • analiza tras lotniczych
 • system liczenia mil oraz sposób naliczania opłat wg.IATA
 • tworzenie wizualizacji tras
 • punkty naliczania opłat
 • opłaty w punktach neutralnych
 • zasada i regulaminy w procesie naliczania opłat
 • opłaty dodatkowe
 • punkty pośrednie
 • stosowanie dodatkowych opłat
 • podstawowa wycena tras jedno i dwu kierunkowych
 • ograniczenia pośrednie
 • sidetrips
 • opłaty stosowane w transporcie pośrednim
 • naliczanie opłat na trasach jednokierunkowych z przesiadkami
 • kontrolne sprawdzenie naliczania opłat
 • alternatywne sposoby naliczania opłat
 • naliczanie opłat podczas podróży w różnych klasach
 • naliczanie opłat za podróż z przerwami
 • zasada najniższych kosztów
 • jednostka wyceny
 • opłaty lotnicze na świecie
 • bilet pasażerski
 • linearna konstrukcja naliczania opłat
 • przeliczanie walut
 • podatki
 • bezpośrednie wydawanie biletów
 • przygotowanie do testu IATA

 

2. Organizator ruchu turystycznego

Program szkolenia:

szkolenia oparte na certyfikacji VCC obejmujące 112h zajęć dla każdej z 5 grup. Zakres szkolenia:
-rynek turystyczny
-systemy obslugi klientów
-budowanie infrastruktury turystycznej
-opracowaniea oferty i i dostosowanie jej do popytu
-określenie własnej polityki handlowej, w tym polityki ofert, cen, sprzedaży, standardów i zasad gwarancji jakości
-kultura obsługi klienta
-współpraca z kontrahentami

Zajęcia będą prowadzone w terminach ustalonych z uczestnikami.

Szkolenie oparte na certyfikacji VCC obejmujące 112h zajęć dla każdej z 5 grup. VocationalCompetenceCertificat(VCC) to nowy na Polskim rynku system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

Aby ukończyć szkolenia należy wziąć udział w minimum 80% zajęć jak i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin VCC

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu „Podkarpacka turystyka na 5 gwiazdek” ma charakter ciągły i trwa od 1 października 2014 roku.

W okresie tym do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 100 osób (w tym min. 40% Uczestników stanowią Kobiety) pracujących w min. 60 przedsiębiorstwach(30 mikro, 20 małych i 10 średnie przedsiębiorstwo), prowadzących działalność gospodarczą w sektorze turystyki, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego.

 

Grupy szkoleniowe będą rozpoczynały szkolenia sukcesywnie, po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

 

Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dostarczenie do Biura Projektu sporządzonej na odpowiednich formularzach kompletnej dokumentacji aplikacyjnej

 

 

Dokumenty

Kontakt

   Adres kontaktowy:Biuro Projektu
  ul. Jabłońskiego 12
  35-068 RzeszówOsoba do kontaktu:
  tel. 883921141

  email: szkolenia@pes.net.pl

   

  loga_wup_ue

   

  Font Resize