Projekt 50 PLUS poliglotą – bo na naukę nigdy nie jest za późno.

O projekcie

O projekcie

Projekt 50 plus poliglotą – bo na naukę nigdy nie jest za późno jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt jest skierowany do grupy docelowej: 108 osób (w tym 54 kobiet, 54  mężczyzn) w wieku po 50 r. życia, w tym 54 osób bezrobotnych oraz 54 osób zatrudnionych, zamieszkałych w województwie dolnośląskim (miejsce zamieszkania należy rozumieć zgodnie z Kodeksem cywilnym), które nie posiadają umiejętności komunikowania się w jęz. angielskim na poziomie A2 , są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem umiejętności językowych i potwierdzeniem tego za pomocą certyfikatu City & Guilds ,nie są w stanie samodzielnie sfinansować szkolenia oraz nie były w przeszłości, obecnie , w przyszłości objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3.

Szkolenia jak i egzaminy certyfikujące oferowane w ramach Projekt 50 plus poliglotą – bo na naukę nigdy nie jest za późno! są dla uczestników całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewnione:

 • bezpłatny egzamin oraz międzynarodowy certyfikat „City&Guilds”
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
 • wykwalifikowaną kadrę lektorską
 • miłą i przyjazną atmosferę

 

 

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja od 1 sierpnia 2014 roku. Biuro Projektu czynne od 8:00 do 18:00.

Udział w Projekcie może wziąć osoba fizyczna, która zgłosi swój udział w sposób przewidziany Regulaminem Projektu i spełnia następujące kryteria rekrutacyjne:

 • wiek 50 – 64 lata ,
 • miejsce zamieszkania w województwie dolnośląskim;
 • własna inicjatywna w zakresie zainteresowania nabyciem, uzupełnieniem, podwyższeniem umiejętności językowej z zakresu języka angielskiego na poziomie A2 (wyrażona przez wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie),
 • status osoby bezrobotnej albo status osoby zatrudnionej;
 • brak znajomości jęz. angielskiego na poziomie A2,
 • brak możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia
 • wyrażenie zgody na warunki udziału w projekcie,

 

 

Dokumenty do pobrania

Kontakt

  Kontakt:

  tel. 883 921 141

  email: szkolenia@pes.net.pl

       

  kapitalludziki_ue

  Font Resize