Zdobądź certyfikat z j. angielskiego

O projekcie

 

Prowadzimy rekrutację uczestników do realizowanego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. projektu pt. : „Zdobądź międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego” realizowanego w ramach Działania 9.3 Uczenie się przez całe życie. Realizator projektu oświadcza, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu VIII i jest bezpłatny dla jego uczestników. Wartość projektu 544 133,40 zł. W ramach projektu oferowany jest kurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO (240 godz.) dla osób początkujących. Zajęcia będą się odbywały w Rzeszowie i na terenie całego województwa.

Rekrutacja

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

– zamieszkujących teren woj. podkarpackiego
– w wieku 25 – 49 – z wykształceniem co najwyżej średnim
– 50+ – niezależnie od wykształcenia
– osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne.

 

Dokumenty

Kontakt

  Kontakt:
  tel. 883 921 141email: szkolenia@pes.net.pl

   

   

  logo_efs_kapital_ludzki

  Font Resize